Open menu

Projekt DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że PSONI Koło w Koszalinie otrzymało środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację trzyletniego wsparcia w postaci świadczenia usług mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w naszym mieście.


Po zakończonych projektach „Droga do samodzielności”, "Samodzielność - moja przyszłość", pilotażowego projektu "DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA" oraz trzyletniego projektu "DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA" , które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i przyczyniły się do osiągnięcia dużych sukcesów dla osób w nich uczestniczących, przyszedł czas na drugą edycję projekt: "DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA"


Przed nami  3 lata intensywnego wsparcia w zakresie mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną


Projekt: "DECYZJA + DOŚWIADCZENIE =AUTONOMIA"

to 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które otrzyma wsparcie w postaci treningów samodzielności w mieszkaniach treningowych i wspomaganych...


to 71 592 godzin wsparcia do zrealizowania...


to 42 trenerów, asystentów, specjalistów rozwoju osobistego i psychologów zaangażowanych do działań merytorycznych...


to 4 mieszkania oddelegowane do realizacji tego projektu...


to 365 dni  x 3 lata = AŻ 1.095 DNI wspaniałej przygody z samodzielnością, autonomią i niezależnością...


A przygoda już niedługo się zacznie...


Wartość projektu:  5.314.394,00 zł

Dofinansowanie PFRON:  5.249.594,00 zł

Wkład własny: 64.800,00 zł


 
alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem” finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.