Open menu

Dokumenty

 • Zakończenie II edycji projektu

  Informujemy, iż zakończyła się II edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziękujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymy sukcesów w dalszej drodze do samodzielności. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Zakończenie II edycji projektu a

  Informujemy, iż zakończyła się II edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziękujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymy sukcesów w dalszej drodze do samodzielności. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Zakończenie II edycji projektu b

  Informujemy, iż zakończyła się II edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziękujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymy sukcesów w dalszej drodze do samodzielności. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Wizyta studyjna w Gdańsku

  W dniach 6-8.12.2018 roku dwudziestoro czworo rodzców/ opiekunów prawych osób niepełnopsrawnych intelektualnie odbyło wyzytę studyjną w mieszkalnictwie wspomaganym i treningowym prowadzonym przez PSONI Koło w Gdńsku. W ramach wyjazdu odbyło się 16h zajęć warsztatowych w zakresie tematycznym : Dorosłość niepelnopsrawnej osoby, metody bilansu i umiejetności,  metody rozwijania samodzielności u osób niepełnopsrawnych, błedy w wychowaniu i metody ich unikania, potrzeby rodziców dorosłych ONI oraz problemy usamodzieniania się dorosłych ONI. Poza warsztatami odbyła się wyzyta studyjna w mieszkalnictwie wspomaganym prowadzonym przez PSONI Koło w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków wraz z rozmową z mieszkańcami. Ponadto rodzice/opiekunowie porawni mieli możliwość wymiany doświadczeń z rodzaicami / opiekunami prawnymi ONI z Gdańska. Wizyta zaowocowała w wiele wniosków i pomysłów na rozwiązanie róznych  problemów rodzących się w trakcie trenowania w mieskzlnictwie treningowym i wspomaganym.  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Pierwsza edycja zakończona

  Szanowni Państwo! Informujemy, iż zakończyła się I edycja realizacji projektu w mieszkaniu wspomaganym. Serdecznie dziekujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymu sukcesów w dalszej drodze do samodzielniści. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Kadra Zarządzająca Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Pierwsza edycja zakończona a

  Szanowni Państwo! Informujemy, iż zakończyła się I edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziekujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymu sukcesów w dalszej drodze do samodzielniści. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Kadra Zarządzająca Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Pierwsza edycja zakończona b

  Szanowni Państwo! Informujemy, iż zakończyła się I edycja realizacji projektu w mieszkaniu treningowym. Serdecznie dziekujemy uczestnikom naszego projektu oraz ich rodzicom za współpracę i życzymu sukcesów w dalszej drodze do samodzielniści. Mamy nadzieję, że uzyskane kompetencje i umiejętności zaowocują w przyszłości. Dziękujemy również trenerom za zaangażowanie i kreatywne pomysły w dążeniu do sukcesów naszych beneficjentów. Kadra Zarządzająca Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 • Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Na TAK

  W dniach 08-10.12.2017 odbyła się wizyta studyjna rodziców uczetników treningów w ramach projektu "Samodzielność - moja przyszłość" w mieszkaniach treningowych i wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na TAK działające na terenie Poznania. 26 rodziców uczestniczyło w 16-godzinnym szkoleniu. Tematem warsztatów była samodzielność i jej rola w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zwracano szczególną uwagę na  konieczności usamodzielniania dorosłych osób niepełnosprawnych, na dawanie im możliwości decydowania w sprawach ich dotyczących, a także o budowaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz o skutecznym motywowaniu do działania. Ponadto przestawiono model komunikacji oparty o analizę transakcyjna Berne. Poza szkoleniem rodzice mieli okazję odwiedzić 4 mieszkania prowadzone przez Stowarzyszenie Na TAK, porozmawiać z mieszkańcami, ich rodzicami i trenerami.  Wymienić spostrzeszenia, obawy, uwagi. Poznać system mieszkalnictwa treningowegoi wspomaganego działający w Poznaniu, wymienic się doświadczeniami oraz wyciągnąć wnioski.  Uczestnicy wizyty studyjnej zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne, ponieważ dają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, ale także uzyskanie wsparcia i pomocnych wskazówek od prowadzącego warsztaty oraz od grupy osób o podobnych przeżyciach.  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16