Open menu

III Okres Harmonogram

Mieszkania treningowe nr 1 i nr 2

Grafik treningów w podziale na grupy:


Mieszkania wspomagane  nr 1 i nr 2

Mieszkania  wspomagane nr 1 i nr 2  działają w trybie ciągłym w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022

Przerwy:

Wielkanoc: od 19.00  15.04.2022 do 15.30 19.04.2022

Urlopowa: od 19.00 07.08.2022 do 9.00 22.08.2022

1 listopad: od 17.00 31.10.2022 do 15.30 02.11.2022

Boże Narodzenie: od 19.00 23.12.2022 do 15.30 27.12.2022


Harmonogram poszczególnych działań

 1. Rekrutacja ONI – marzec - kwiecień 2022 r.
 2. Wyłonienie realizatorów – kwiecień 2022 r.
 3. Trening samodzielności w mieszkaniu treningowym nr 1 – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 4. Trening samodzielności w mieszkaniu treningowym nr 2 – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 5. Asystentura nocna w mieszkaniu treningowym nr 1 i nr 2 – kwiecień 2022 r.– marzec 2023 r.
 6. Trening samodzielności w mieszkaniu wspomaganym nr 1 – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 7. Asystentura nocna w mieszkaniu wspomaganym nr 1 – kwiecień 2022 r.– marzec 2023 r.
 8. Trening samodzielności w mieszkaniu wspomaganym nr 2 – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 9. Asystentura nocna w mieszkaniu wspomaganym nr 2 –  kwiecień 2022 r.– marzec 2023 r.
 10. Opracowanie IPD – kwiecień- czerwiec  2022 r.
 11. Trening rozwoju osobistego w mieszkaniu treningowym nr 1 i nr 2 – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 12. Wsparcie psychologiczne dla rodziców ONI – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r. z wyłączeniem lipca i sierpnia 2021 r.
 13. Wsparcie i pomoc BO – wolontariat – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.
 14. Promocja projektu – kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.

alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” finansowanego ze środków PFRON.
Umowa nr ZZO/000166/16/D z dnia 05 maja 2020 r. o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<