Open menu

Harmonogram projektu

Mieszkania treningowe nr 1 i nr 2

Grafik treningów w podziale na grupy:


Treningi w dni robocze odbywają się w godzinach od 15.30 do 7.30 następnego dnia, natomiast w dni wolne od pracy całodobowo.

Mieszkania wspomagane  nr 1 i nr 2

Mieszkania  wspomagane nr 1 i nr 2  działają w trybie ciągłym w okresie 01.04.2023 - 31.03.2024


Przerwy:

Wielkanoc: od 08.00  08.04.2023 do 20.30 10.04.2023

Urlopowa: od 19.00 13.08.2023 do 9.00 28.08.2023

1 listopad: od 18.00 31.10.2023 do 15.30 02.11.2023

Boże Narodzenie: od 19.00 23.12.2023 do 15.30 27.12.2023


Harmonogram poszczególnych działań

 1. Rekrutacja ONI – marzec - kwiecień 2023 r.
 2. Wyłonienie realizatorów – kwiecień 2023 r.
 3. Trening samodzielności w mieszkaniu treningowym nr 1 – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
 4. Asystentura nocna w mieszkaniu treningowym nr 1  – kwiecień 2023 r.– marzec 2024 r.
 5. Trening samodzielności w mieszkaniu treningowym nr 2 – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
 6. Asystentura nocna w mieszkaniu treningowym nr 2 – kwiecień 2023 r.– marzec 2024 r.
 7. Trening samodzielności w mieszkaniu wspomaganym nr 1 – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
 8. Asystentura nocna w mieszkaniu wspomaganym nr 1 – kwiecień 2023 r.– marzec 2024 r.
 9. Trening samodzielności w mieszkaniu wspomaganym nr 2 – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
 10. Asystentura nocna w mieszkaniu wspomaganym nr 2 –  kwiecień 2023 r.– marzec 2024 r.
 11. Opracowanie IPD – kwiecień- czerwiec  2023 r.
 12. Trening rozwoju osobistego w mieszkaniu treningowym nr 1 i nr 2 – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
 13. Wsparcie psychologiczne dla rodziców ONI – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r. z wyłączeniem lipca i sierpnia 2023 r.
 14. Wsparcie i pomoc BO – wolontariat – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.

Promocja projektu – kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.

alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem” finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<