Open menu

Czwarty trening grupy BB

alt

W dniach 10.07.2018r. – 24.07.2018r. odbył się IV trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”. Czas pobytu rozplanowano na podtrzymywanie kontaktów koleżeńskich z grupą treningową w mieszkaniu przy ul. Piłsudskiego i organizowanie spotkań ze znajomymi. Oprócz wizyt towarzyskich grupa uczestników angażowała się podczas zajęć w ramach wolontariatu w Hurtowni „Miś”. Realizując powierzone obowiązki w punkcie z artykułami papierniczymi grupa poznawała bliżej zawód sprzedawcy oraz realizowała prace związane z uzupełnianiem towarów, segregacją oraz porządkami na terenie sklepu. Czas wolny wypełniany był zwiedzaniem miejscowości nadmorskich. Zorganizowany został wyjazd do Mielna oraz przepływ po Jeziorze Jamno Koszałkiem. Popołudnia urozmaicane były aktywnościami takimi jak spacery i zawody w kręgle. Grupa nie zapominała o swoich obowiązkach, przez dwa tygodnie widoczne było dużo zaangażowanie i pomysłowość podczas zajęć kulinarnych – IV trening był czasem na zdobywanie wiedzy w zakresie wypieków i deserów, efektem wychowankowie pochwalili się podczas spotkania na zakończenie pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt