Open menu

Jedynasty trening grupy AB

alt

 

To już ostatnie dni w naszym mieszkaniu treningowym, nie wiadomo kiedy minęło te jedenaście miesięcy. Wiele przez ten czas nauczyliśmy się dzięki trenerom. Za sprawą codziennie prowadzonego przez nich treningu kulinarnego, finansowego, czystości oraz treningu nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych zdobyliśmy potrzebne umiejętności by w miarę samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe. Jesteśmy bogatsi w nowe doświadczenia. Życie bez opieki rodzicielskiej nie jest takie trudne.

Zyskaliśmy też nowych przyjaciół, gdyż wspólne mieszkanie zcaliło nas w jedną spójną grupę, która po pewnym czasie rozumiała się bez słów. To nie znaczy, że czasem nie różniliśmy się w poglądach i że nie było drobnych sprzeczek. Jeszcze jedną umiejętność, którą nabyliśmy mieszkając wspólnie to sztuka tolerancji i kompromisu!

Tak to wszystko było trudne, nowe czasem tajemnicze ale daliśmy radę. Mamy nadzieję, że rodzice docenią pracę trenerów i nas w nowej ulepszonej wersji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt