Open menu

O naszym projekcie

NIEzależni


Termin: 01.04.2023-31.03.2024 r.


Informacja o projekcie w pigułce

Priorytetowym celem realizacji zadania jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu autonomii i niezależności życiowej 20 ONI w wieku od 18 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Ta forma wsparcia jest odpowiedzią na bariery, z jakimi styka się na co dzień osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Działania proponowane w projekcie mają charakter ciągły, roczny. Realizowane będą w miejscu zamieszkania lub poza nim, w środowisku lokalnym.


W ramach realizacji zadania zaplanowano dwie formy wsparcia dla wszystkich ONI:

  • asystenturę osobistą ONI- średnio 30h/ m-c/ osobę
  • tutoring asystentury ONI - 1h / m-c / osobę.

Wszystkie realizowane zadania oparte będą o Indywidualny Plan działania skonstruowany dla każdego uczestnika.


Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez komisję rekrutacyjna w składzie koordynator i tutor ONI. Zostanie rozpowszechniona informacje dot. realizacji projektu oraz możliwości udziału w nim na stronie internetowej oraz rozesłanie informacji do uczestników placówek PSONI Koła w K-linie wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji. Kadra zarządzająca zorganizuje spotkanie wstępne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie w celu omówienia zasad udziału i działań szczegółowych projektu.


Kryteria formalne rekrutacji:

  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym potwierdzona aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  • wiek 20 lat i wzwyż
  • miejsce zamieszkania miasto Koszalin lub powiat koszaliński
  • kryterium motywacji i emocjonalnej gotowości do udziału w projekcie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kadrą zarządzającą. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce >>>KONTAKT<<<


Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa <<<pobierz<<<

Wartość projektu:  415.640,00 zł

Dofinansowanie PFRON:  408.440 zł

Wkład własny: 7.200 zł


Projekt „NIEzależni” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem”  finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.