Open menu

Harmonogram wsparcia

Harmonogram


Formy wsparcia realizowane będą przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 6.00-22.00. Indywidualny harmonogram wsparcia ustala realizator z uczestnikiem projektu. Wsparcie w postaci asystentury zaplanowano w licznie 30h  miesięcznie dla każdego uczestnika, natomiast tutoring asystentury osobistej w licznie 1h miesięcznie dla każdego ONI.


Projekt „NIEzależni” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem”  finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.