Open menu

Projekt „XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne” 14-16 września 2022 r.


Projekt „XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne” 14-16 września 2022 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
z radością informuje, że z dniem 1 czerwca 2022r.
rozpoczęło realizację projektu
„XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne”
współfinasowanego ze środków PFRON


Termin realizacji projektu: 1 czerwca – 31 października 2022 r.

Termin realizacji XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych: 14-16 września 2022r.


Miejsce realizacji: (wybór ośrodka spośród nadesłanych ofert - zgodnie z zapytaniem ofertowym umieszczonym na stronie http://niepelnosprawni.koszalin.pl/ogloszenia)


Dla kogo (beneficjenci projektu): Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z 16 województw - reprezentantów placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, członków i podopiecznych stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz pozostałych osób z niepełnosprawnościami dla których sztuka i poznanie siebie stanowi ważny element życia i rehabilitacji.


Warunki rekrutacji: przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do organizatora imprezy drogą mailową w wyznaczonym terminie (adres mailowy, termin nadsyłania zgłoszeń oraz szczegółowe informacje zawarte są na karcie zgłoszeniowej) - szczegóły i warunki rekrutacji zawarte zostały w regulaminie Imprezy dostępnym na stronie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie - Projekt XX OIWA w Łazach... oraz u organizatora PSONI Koło w Koszalinie.


Formy wsparcia w ramach projektu: w ramach projektu zostanie zorganizowana trzydniowa ogólnopolska imperia o charakterze integracyjno- artystycznym, w ramach której zostaną zrealizowane 95 warsztatów o łącznym czasie trwania 214 godzin.


Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne są jednym z największych cyklicznie odbywających się  wydarzeń kulturalnych w Polsce, w którym osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają okazję rozwijania swoich twórczych możliwości. Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju tych osób.


Opis działań planowanych w ramach projektu: etap przygotowawczy (od czerwca do września): wybór miejsca realizacji zadania, pozyskanie patronatów, sponsorów rzeczowych i finansowych, kampania medialna, rekrutacja, przygotowanie wolontariuszy, materiałów promocyjnych, zakup środków do realizacji poszczególnych warsztatów oraz nagród, sporządzenie ostatecznej listy gości, aranżacja terenu i pomieszczeń.


Etap realizacji: (zakwaterowanie i wyżywienie  w ośrodku), realizacja  XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, które odbędą się pod hasłem „20 lat… sukces drobnych wysiłków powtarzanych rok po roku”. 


W dniach 14-16 września 2022 roku w ramach Imprezy odbędą się następujące warsztaty:

 • Fotograficzne
 • Filmowe
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • „Czas na czas”
 • Tworzenie świec i kamiennych świeczników
 • „Dzierganie na ścianę”
 • „Wiklinowe wariacje”
 • Taneczne
 • „Cuda wianki”
 • Malarskie techniką olejną
 • „Makramowe anioły”
 • „Boho na drzwi”
 • „Kreatywna tkanina”
 • „Muszelkowe inspiracje”
 • „Zaczarowany kubeczek”
 • „Malowanie na tkaninie”
 • „Kolorowy świat witraży”
 • „Nieszablonowe obrazy”
 • Relaksacyjne
 • Wizażu i fryzjerstwa
 • Nasze osiągnięcia

oraz

 • Kino na leżakach
 • Dyskoteka
 • Kolorowy pochód na plażę
 • Dwa pikniki integracyjne
 • Poczęstunek dla osób nienocujących w pierwszy dzień imprezy

Etap podsumowujący (wrzesień-październik) : Trzy wystawy powarsztatowe, kampania medialna, monitoring końcowy, rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu.


Od 20 lat konstytucyjnym przesłaniem, jakie przyświeca Ogólnopolskim Integracyjnym Warsztatom Artystycznym jest integracja osób sprawnych i tych z niepełnosprawnościami, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat sztuki. Wspólne spotkanie w atmosferze swobodnej twórczości jest okazją do zweryfikowania i przewartościowania krążących stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Ponadto osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają szansę odkryć, rozwinąć i zaprezentować możliwości samodzielnego działania, które w życiu codziennym często są ograniczane.


Podczas dwudziestu lat trwania Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych mieliśmy możliwość dostrzeżenia zmian jakie niesie ze sobą realizacja imprezy, jak pozytywnie wpłynęła na kształtowanie się samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, jaki miała wpływ na środowisko społeczne w sposobie spostrzegania osób z niepełnosprawności – dostrzeżenia ich potencjału i możliwości, jak wielu z nas rozwinęło swoje zdolności artystyczne, odkryło swoje ukryte talenty oraz otworzyło się na drugiego człowieka - nie tylko podczas trwania imprezy ale również podczas jej przygotowywania.


Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować pod numerem telefonu 94 345 08 53.


Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.>>>powrót do menu OIWA 2022<<<