Open menu

Dzień Godności 2021

Przyjaciele!

5 maja to dzień, w którym mówimy o godności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz walką z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.


Międzynarodowym dokumentem, w którym zawarte są prawa osób z niepełnosprawnościami to Konwencja ONZ sporządzona w New Yorku w dniu 13 grudnia 2016 r., a ratyfikowana i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 września 2012 r. Konwencja jest pierwszym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Konwencja ta w artykułach 12–17  gwarantuje osobom niepełnosprawnym:

  • równość wobec prawa,
  • dostęp do wymiaru sprawiedliwości na zasadzie równości z innymi osobami,
  • wolność i bezpieczeństwo osobiste,
  • wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania,
  • wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć,
  • ochronę integralności osobistej.


Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., 1 sierpnia 1997 r. sejm uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych.

Aktów prawnych jest wiele, jednak nic one nie znaczą jeżeli nie będziemy ich przestrzegać i nie będą żyły w naszych sercach. Pamiętajmy o tym w codziennym życiu, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i każdy zasługuje na szacunek i godne życie.

W tym roku na Rynku Staromiejskim po raz 21 obchodzilibyśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Plany pokrzyżowała nam pandemia. Nie możemy się spotkać, dlatego PSONI Koło w Koszalinie zaprasza do wirtualnego świętowania.Drodzy Przyjaciele, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunowie, terapeuci, uczniowie i nauczyciele koszalińskich szkół i przedszkoli, osoby, które chcą dołączyć do tegorocznej akcji zachęcamy do udostępniania postów na Facebooku oraz oznaczania ich #DzienGodnosci2021.


Zapraszamy do pobrania nakładki na zdjęcie profilowe dostępnej w linku:
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1126849767796659Pokażcie, że jesteście z nami i nas wspieracie. Przesyłajcie życzenia i serdeczności, niech wszystkie osoby z niepełnosprawnościami poczują pozytywną energię płynącą od WAS, a miesiąc maj będzie miesiącem wrażliwości i wzajemnego szacunku.


Zapraszamy również serdecznie do obejrzenia zewnętrznej wystawy zdjęć pn. „Żyć z niepełnosprawnością – moja historia”,
która wystawiona będzie cały miesiąc maj przy:

- Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Budowniczych 6 

- PSONI Koło w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 4


Nie możemy się spotkać, a mimo to możemy razem świętować!


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ