Nabór uczestników - wolne miejsca 2023

Do Środowiskowego Domu Samopomocy przyjmowane są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, a także gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.Komplet dokumentów wymaganych przy przyjęciu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Budowniczych 6 w Koszalinie

  • wniosek o uczestnictwo złożony w siedzibie PSONI Koło w Koszalinie lub CUS w Koszalinie,
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występującej niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, o ile osoba takie posiada.

>>>powrót do strony głównej<<<