Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu i trwają godzinę lekcyjną. Edukacją objęci są wszyscy chętni uczestnicy WTZ nr2.Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie wraz z edukacją psychoseksualną skupiają się wokół następujących zagadnień:

  • Kształtowania i utrwalania nawyków higieny osobistej;

  • Uświadomienia znaczenia rodziny, miejsca i roli poszczególnych jej członków w strukturze rodzinnej i społecznej;

  • Poznania i utrwalania społecznie akceptowanych form kontaktu z innymi ludźmi - nauka wyrażania swoich uczuć w sposób prawidłowy;

  • Uświadomienia uczestnikom prawa do ochrony własnej intymności;

  • Ćwiczenia nawyku zwracania się do osób znaczących z prośbą o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych.


>>>powrót do menu zajęcia dodatkowe<<<