Grupa teatralna

od-niepamieciTeatr jest czynnikiem inspirującym rozwój różnych dyscyplin artystycznych, w których staje się ”instrumentem rozwoju człowieka”. Twórczość teatralna, jest propozycją umiejętnego wykorzystania sztuki we wspieraniu rozwoju osobowego i społecznego osób niepełnosprawnych. Można więc określić istotę terapii przez sztukę jako integralnego procesu pobudzania osobowości i traktować go jako szczególnie ważny aspekt społecznej integracji.


Zajęcia teatralne mają pozytywny wpływ na rozwój osobowości osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie na: rozwój twórczy i estetyczny, kształtowania zdolności do refleksji (myślenia krytycznego), rozwój społeczny, wzrost kompetencji komunikacyjnych, rozwój wartości moralnych i duchowych i poznanie siebie.
Działalność teatralna jest siłą, dzięki której tworzy się więź międzyludzka, pozwalająca lepiej zrozumieć wzajemne zachowania, daje możliwość zaangażowania się całościowo działając na emocje, ciało, intelekt, wyobraźnię; inspiruje do aktywnego włączania się w proponowane działania które są oparte głównie na improwizacji. Odgrywanie ról „ wchodzenie w role” stwarza uczestnikom możliwość empatycznego wczuwania się w przeżycia kreowanych postaci, a przy okazji uczy asertywności i odpowiedzialności za swoje czyny, gesty, słowa.


Grupa teatralna „Co Wy Na To ?” działająca przy WTZ nr 2 liczy 13-ście osób. Prowadzona jest przez dwie instruktorki Wiesławę Przewłoka – Datkun i Paulinę Bochno. Podczas zajęć młodzież doskonali swoje umiejętności aktorskie, ekspresyjne, innowacyjne poprzez wykorzystanie metod: dramy, pantomimy, teatru ruchu. W zajęciach cykl ćwiczeń i zabaw jest skonstruowany tak aby jednoczyć sferę psychiczną, fizyczną, duchową i społeczna uczestników zajęć. Głównym naszym celem jest integracja odczuć i myślenia, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, rozwijanie samoświadomości i rozbudzanie wiary w siebie.


Celem nadrzędnym naszych działań jest oczywiście TEATR - w najprostszej formie - rozumiany jako spełnienie naszych marzeń o scenie, możliwości zaistnienia na niej, pokazania się z innej strony - tej najcenniejszej, najgłębiej skrywanej. Zajęcia z zakresu umiejętności aktorskich, umożliwiają nam odkrywanie swoich talentów, pragnień i potrzeb.
Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu uczestniczymy w wielu wspaniałych imprezach, które odbywają się na naszym terenie jak również mamy przyjemność pokazania efektów naszej pracy na przeglądach teatralnych organizowanych w całym kraju.


>>>powrót do menu zajęcia dodatkowe<<<