Pracownia technik różnych

Celem nadrzędnym pracowni technik różnych jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki, wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik artystycznych.


Pracownia technik różnych pozwala na rozwijanie wyobraźni i umiejętności na wielu płaszczyznach takich jak: malarstwo, rysunek, krawiectwo, decoupage, scrapbooking, dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych. Nauka prawidłowego posługiwania się narzędziami, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, montaż gotowych elementów różnymi metodami, dbanie o kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów z uwzględnieniem ekonomicznej ich eksploatacji to główne założenia programowe pracowni.


Oprócz tradycyjnego rysowania i malowania uczestnicy w ramach zajęć wykonują i dekorują niewielkie formy drewniane, szyją drobne elementy, wyszywają wykorzystując przy tym poznane wcześniej techniki. Zajęcia w pracowni technik różnych dzięki swojej różnorodności pozwalają na rozwój i nabycie nowych umiejętności. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Wykształcenie cech przydatnych w codziennych czynnościach i pracy zawodowej takich jak: dokładność, staranność, estetyka, wytrwałość.
 • Wzbudzanie poczucia estetyki i potrzeby tworzenia rzeczy o dużych walorach artystycznych i estetycznych.
 • Rozwijanie umiejętności twórczego podejścia do działania oraz odchodzenia od schematów.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Nauka nowych i rozwijanie poznanych wcześniej technik.
 • Utrwalanie i rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zintegrowanej grupie.
 • Dążenie do wzrostu samooceny uczestnika oraz poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej.
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych (w drodze do pracy, w trakcie rekreacji, codziennych czynności).
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych,
 • Pobudzenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.


 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozszerzanie wiedzy artystycznej poprzez:
  • projektowania i wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych,
  • zdobienia materiałów i przedmiotów z wykorzystaniem technik transferu na materiale,
  • wykonywania przedmiotów dekoracyjnych,
  • malowania obrazów,
  • wykonywania kartek metodą scrapbookingu,
  • projektowania i wykonywania mozaiki: papierowej, recyclingowej,
  • zdobienia przedmiotów metodą decoupage,
  • wykonywania ozdób z użyciem technik florystycznych,
  • posługiwania się masami plastycznymi,
  • projektowania i wykonywania małych form krawieckich

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<