Pracownia stymulacji poznawczej

Celem nadrzędnym pracowni stymulacji poznawczej jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki. Ponadto celem pracowni jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i zapamiętywania określonych bodźców, a także nauka właściwej reakcji na nie. Działania pracowni opierają się również na stymulacji sfery społecznej, która umożliwia wdrożenie do przestrzegania i rozumienia zasad społecznych w miarę możliwości psychospołecznych i poznawczych uczestników terapii. Praca z uczestnikami przebiega  w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji , który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii. Ważną formą realizacji założeń są codzienne spacery.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Doskonalenie pracy w grupie,
 • Rozwijanie zmysłów: 
 • Stymulacja zmysłu wzroku i dotyku (poprzez m.in. malowanie farbami, rozwiązywanie układanek edukacyjnych, rysowanie, stymulacja dotyku w stopach podczas spacerów)
 • Stymulacja słuchu poprzez różnego rodzaju dźwięki (poprzez m.in. słuchanie dźwięku suszarki, dzwonków, szumu drzew, rozpoznawanie odgłosów ruchu ulicznego samochodów, głosów ludzkich, szczekania psów, śpiewu ptaków w parku, czytanie wierszy i rymowanek)

 • Stymulacja zmysłu węchu (głównie podczas codziennych spacerów: zapachy powietrza, owoców, kwiatów)
 • Stymulacja smaku (poprzez rozróżnianie smaku: słodkiego, kwaśnego, słonego ,gorzkiego)
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej, krótko- i długotrwałej,
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • Korygowanie zachowań społecznie niepożądanych,
 • Utrwalanie zasad panujących w ruchu ulicznym na przejściu dla pieszych i przejściu dla pieszych regulowanych sygnalizacją świetlną,
 • Zapoznanie z grami zespołowymi kształtującymi współdziałanie, refleks, koncentrację uwagi (Ping-pong, kręgle, gra w piłkę),
 • Wygaszanie emocji w sali rehabilitacyjnej przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Muzykoterapia – relaksacja, wyciszenie,

 


Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych,
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów,
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych,
 • Prawidłowej obsługi komputera

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<