Pracownia grafiki i rzemiosł różnych

Celem nadrzędnym pracowni grafiki i rzemiosł różnych jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki. Uczestnicy w ramach zajęć w pracowni mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat rzemiosł użytkowych. Uczestnicy poznają i utrwalają zasady BHP kształcąc nawyk bezpiecznego i prawidłowego zachowania się na stanowisku pracy. W ramach pracowni prowadzone są również ćwiczenia doskonalące umiejętności logicznego myślenie, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości, orientacji przestrzennej, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Nauka łączenia materiałów i różnych technik w jednej pracy.
 • Zapoznanie i utrwalenie zasad grafiki monogromatycznej i kolorowej.
 • Nauka projektowania dokumentów okolicznościowych.
 • Nauka wykorzystania różnorodnych materiałów (rośliny, materiały włókiennicze, tworzywa sztuczne ) do procesu druku.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnorodności faktur.
 • Nauka wykonywania kompozycji wykorzystujących możliwości szablonów.
 • Zapoznanie z technikami druku wypukłego ze szczególnym uwzględnieniem linorytu.
 • Nauka zastosowania recyklingu.
 • Nauka projektowania i wykonywania prostych form przestrzennych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • Zapoznanie z zasadami projektowania metek dla wytworzonych przedmiotów oraz ich druk.
 • Naukę podstaw obsługi komputera i programów graficznych.
 • Poznanie i praktyczne zastosowanie prostych narzędzi rzemieślniczych.
 • Nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami, elektronarzędziami oraz urządzeniami biurowymi.
 • Zapoznanie z technologią obróbki drewna, metali, tworzyw, szkła itp..
 • Zapoznanie z podstawami grafiki artystycznej i informacyjnej.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
 • Rozwój pasji i zainteresowań.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, słuchowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności motorycznej.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.
 • Kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
 • Rozwijanie procesów myślenia.
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
 • Wspomaganie nauki czytania, pisania, liczenia oraz mierzenia. 

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • Umiejętności praktycznych: prania w pralce automatycznej, prasowania, cerowania, przyszywania guzików. 
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.