Wystawa Poplenerowa w Domku Kata

W dniu 18 października 2012 roku w „Domku Kata” – kamiennicy gotyckiej z XV w. – obecnie siedzibie Teatru Propozycji „Dialog”- została zorganizowana wystawa poplenerowa z X Ogólnopolskiego Integracyjnego Pleneru Artystycznego w Osiekach. Przybyłych gości przywitała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie- pani Ewa Cyngiel. Następnie głos zabrał Przewodniczący PSOUU Koło w Koszalinie- pan Wojciech Nowacki. Po uroczystym otwarciu wystawy została przedstawiona prezentacja multimedialna, zawierająca fotografie, na których można było zobaczyć i powspominać niezwykłe chwile spędzone podczas pleneru osieckiego. Punktem kulminacyjnym spotkania było przedstawienie stroi, które zostały zaprojektowane oraz wykonane na plenerze podczas trwania warsztatu tematycznego pt. ,,Recykling w sztuce” . Jako pierwsi swoje kreacje zaprezentowali wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego nr 1 w Koszalinie, następnie przedstawiciele warsztatu nr 1 i 2 w Koszalinie. Pokaz wywołał wiele pozytywnych emocji wśród zebranej widowni. Następnie zostali ogłoszeni laureaci konkursu fotograficznego pod hasłem ,,Czas przemija – wspomnienia pozostają…”. Pierwsze miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej z Barwic, II miejsce - WTZ Bobrowa Wola natomiast III - WTZ Puck. . Na zakończenie każdy z przybyłych gości mógł obejrzeć wystawę fotograficzną przedstawiającą 10- lecie historii Pleneru oraz prace i wytwory, które zostały wykonane w czasie spotkania w Osiekach.