IX Ogólnopolski Integracyjny Plener Artystyczny Osieki 2011

W dniach 14 – 16 września 2011 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie zorganizowało już IX Integracyjny Plener Artystyczny –w miejscowości Osieki, który na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości obchodzonych i organizowanych przez Stowarzyszenie. Ponadlokalny zasięg imprezy sprawił, że uczestnicy pleneru do Osiek przybyli już od środy. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 350 wychowanków z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych.

Oficjalne powitanie wszystkich przybyłych gości nastąpiło w dniu następnym o godzinie 11.00. W imieniu organizatora uroczystego otwarcia dokonała Pani Ewa Cyngiel- kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 oraz Przewodniczący Koła PSOUU Pan Wojciech Nowacki. Godny podkreślenia jest fakt obecności na uroczystości otwarcia oraz zamknięcia przedstawicieli władz lokalnych.

Uczestnicy pleneru mieli w tym roku wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji poprzez sztukę. Wzorem lat ubiegłych w poszczególnych namiotach tematycznych można było zapoznać się z materiałami plastycznymi tj.: tkanina, gips oraz drewno. Dla przybyłych do Osiek zorganizowano plener malarski, fotograficzny, warsztaty z zakresu innowacyjnych form edukacji, warsztaty teatralne, muzyczne oraz wiele innych atrakcji, które sprawiły, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nabrały wiary w siebie i w swoje umiejętności a także otworzyli się na otaczający świat. Obrazy powstałe podczas pleneru są pełne światła i kolorów. To, co najczęściej komunikują światu, jest przyjaźń i radość. Dużą przyjemnością okazała się możliwość tworzenia nowoczesnymi technikami ze świata sztuki.

Hasłem przewodnim pleneru malarskiego było tym razem hasło ,,Gdy poczujesz sztukę dojdziesz dokąd zechcesz…” To tu niepełnosprawni twórcy mieli możliwość wyrażać własne zamierzenia artystyczne. Piękno przyrody pokazane przez osoby niepełnosprawne zawsze ma szczególny wymiar. Powstałe tu dzieła do efekt pracy niepełnosprawnego twórcy, wspieranego obecnością profesjonalnego artysty. Dzięki obcowaniu z drugą osobą twórczą ukryte talenty osób niepełnosprawnych mogą się ujawnić i rozwijać jednocześnie zaspokajając w nich potrzebę sprawstwa tak ważną w życiu każdego człowieka. Ponadto profesjonalni artyści stanowią źródło inspiracji do wyrażania siebie w różnych formach artystycznych.

Ogromnie ważny jest wymiar społeczny takiej współpracy, gdyż z jednej strony wzrasta aktywność własna niepełnosprawnych i ich rodzin, z drugiej strony zaś wpływa na obniżenie stopnia izolacji społecznej niepełnosprawnych. Bliski kontakt z niepełnosprawnym artystą osób nie związanych z tym środowiskiem obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec nich, bo oto okazuje się że niepełnosprawny może mieć własne zainteresowania, wyobraźnię, talent, styl.

Przez dwa dni prężnie działali także artyści ludowi, którzy niezwykle chętnie przybliżali zainteresowanym arkana swego rzemiosła.

Obok pleneru malarskiego działały także warsztaty teatralne, taneczne, fotograficzne, oraz muzyczno-wokalne.

Pobyt w Osiekach daje możliwość zintegrowania się wszystkim poprzez udział we wszystkich proponowanych formach aktywności. Każdy mógł delektować się bogatym menu przygotowanym przez gospodarzy imprezy - Dworek Osiecki oraz organizatorów pleneru.

Osoby niepełnosprawne mające poważne kłopoty zdrowotne potrzebujące chwili wytchnienia od sztuki mogły je znaleźć w specjalnym namiocie relaksacyjnym, gdzie przy dźwiękach orientalnej muzyki i zapachach kadzideł można było zbierać siły na dalszą twórczość. Uczestnicy tegorocznego pleneru mocno podkreślali bogaty program imprezy.

Poza wyżej wymienionymi atrakcjami dla nocujących w Osiekach odbywała się dyskoteka w stylu PUNK ROCKO’WYM, trwająca do późnych godzin wieczornych.

W pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie niezmiernie ważne jest dążenie do ich coraz większej samodzielności. Może się to odbywać tylko przez stworzenie szansy do sprawdzenia się poza domem. Kształtuje się dzięki temu prawidłowe nawyki w zakresie samoobsługi dotyczące toalety, spożywania posiłków czy samodzielnego ubierania się.

Wyjazd poza mury własnego domu, nieobecność rodzica zmusza do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnej osoby, wyboru formy spędzania czasu. Możliwość samodecydowania, odczuwania odpowiedzialności za siebie samego powoduje, że niepełnosprawny może wreszcie czuć się dorosłym, pełnoprawnym, ważnym. Taki trening samodzielności to jeden z wielu, lecz niezmiernie ważny czynnik w długim procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Osobom przybywających do Osiek dobrze znane jest zamierzenie organizatorów imprezy, wkładających ogromny wysiłek w szerzenie idei świata profesjonalnych artystów ze światem osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym podniesieniu świadomości tych pierwszych. Stanowi to niezwykle ważny element w przeciwdziałaniu dyskryminacji tych osób zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka, która obowiązuje przecież w naszym kraju.

PSOUU jako organizator pleneru z pełną odpowiedzialnością może pochwalić się sukcesem w poszukiwaniu sprzymierzeńców swych działań. Rośnie grono profesjonalnych plastyków, bezinteresownie włączających się w pomoc przy artystycznych dokonaniach niepełnosprawnych twórców. Dużą pomocą dla organizatorów byli jak zwykle wolontariusze, którzy wielki trud włożyli nie tylko w przygotowanie pleneru, sprawowali również pieczę nad osobami niepełnosprawnymi podczas pleneru. Podczas pleneru aktywnie działali także członkowie Stowarzyszenia Diabetyków w Koszalinie. Dzięki nim każdy z uczestników pleneru mógł zbadać poziom cukru we krwi, zasięgnąć porad dotyczących prawidłowych nawyków żywieniowych.

Kolejny dzień pleneru rozpoczął się wernisażem wykonanych prac, które następnie oceniało specjalne jury.

Oficjalne zamknięcie pleneru rozpoczęło się tuż po godzinie 11 w trzecim dniu spotkania. Wszystkie placówki biorące udział w plenerze otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Bardzo przyjemnym podsumowaniem całości był uśmiech i niekłamana radość z tego, że osoby niepełnosprawne mogły przybyć do Osiek, gdzie miały możliwość ujawnić swe talenty, wyrazić własne uczucia, nawiązać nowe przyjaźnie. Organizatorzy musieli obiecać, że kolejna impreza plenerowa odbędzie się w przyszłym roku.

Ideę towarzyszącą plenerowi udało się zaszczepić nie tylko lokalnym władzom tak licznie zgromadzonym w Osiekach. Z dumą należy podkreślić fakt wyjątkowo dużej licznie mediów obecnych w Osiekach.

Honorowy patronat nad plenerem objęli Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński oraz Starosta Powiatu Koszalińskiego Roman Szewczyk.

Patronat medialny przyjęli: Radio Koszalin, Telewizja Kablowa Max, Tygodnik Koszaliński Miasto, zaś finansowo wsparli: Bank PEKAO SA, PFRON, oraz BRE BANK SA.