6. Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

 W ramach projektu odbywają się zajęcia treningu w zakresie samodzielności, interakcji społecznych i orientacji zawodowej prowadzony przez trenerów społeczno- zawodowych. Trening ten stanowi niezbędny element w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na jak najwyższym poziomie samodzielności społecznej.
Trening kształtować będzie właściwe zachowania w miejscu publicznym, zachowanie w sklepie, korzystanie z komunikacji miejskiej, zachowanie na przejściu dla pieszych, przewidywanie trudności i unikanie kłopotów, podejmowanie decyzji, zadawanie pytań i proszenie o pomoc, rozwój podstawowych umiejętności z zakresu samoobsługi i umiejętności niezbędnych w życiu
Społecznym. Do realizacji zajęć wykorzystano wiele metod terapeutycznych tj. Makaton, piktogramy, gesty ( komunikacja alternatywna), , bajkoterapię, muzykoterapię i wiele innych. Realizacja tych zajęć odbywać będzie się zarówno na terenie ośrodka, jak i w miejscach użyteczności publicznej w formie indywidualnej.
„Przez rehabilitację do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2019 -31.03.2022 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
 
 
alt

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000151/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.