4.Informacja dotycząca realizacji projektu "Przez rehabilitację do samodzielności..."

Celem zajęć rehabilitacyjnych jest poprawa sprawności ogólnej oraz wydolności ruchowej osoby niepełnosprawnej. Poprawa samodzielności i niezależności, wykorzystywanie osiągniętych sprawności w życiu codziennym (funkcjonalność). Dążenie do normalizacji napięcia mięśniowego, wzmacnianie siły mięśniowej, symetrii ułożenia ciała, wypracowanie prawidłowych reakcji ruchowych poprzez automatyzmy, wyzwalanie rotacji, reakcji wyprostnych, reakcji podparcia i równowagi. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dążąc do założonych celów programowych stosowane są następujące ćwiczenia: czynne, bierne, ćwiczenia korekcyjne i pozycjonowanie podczas wszystkich form wsparcia proponowanych beneficjentom zadania, ćwiczenia naprzemienne, skrzyżne i manualne, w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenia równoważne i odruchów obronnych, masaże, hydromasaże, ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody NDT - Bobath, W. Sherborn,
S. Masgutowej. W ramach terapii ruchowej dla najmłodszych uczestników projektu trenerzy ruchowi oceniają umiejętności motoryczne i rozwój procesów sensorycznych. Służą również rodzicom udzielając im instruktażu w zakresie czynności pielęgnacyjnych , pozycjonowania dziecka podczas codziennych aktywności. Celem terapii ruchowej małego dziecka jest dostarczenie mu wielu bodźców ruchowych, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych i przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego chodu lub przemieszczania się.

Przez rehabilitacje do samodzielności…” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2017-31.03.2018 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.