Informacja dotycząca realizacji projektu "Pomóżcie, a pokażę, że potrafię"- Szkolenia czas zacząć

Miesiąc marzec dla uczestników projektu "Pomożecie, a pokażę, że potrafię..." to czas pierwszych szkoleń dzięki którym zdobędą wiedzę  niezbędną na otwartym rynku pracy.  Podczas 15 godzin szkolenia "Prawa osoby niepełnosprawnej na rynku pracy' Beneficjenci przyswoją informacje przygotowujące ich do obowiązków pracowniczych. Zostaną również zapoznani ze swoimi uprawnieniami w miejscu pracy oraz formami pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Tymczasem szkolenie "Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy" pozwoli 11 kobietom i 9 mężczyznom będących uczestnikami I edycji projektu na opanowanie niezbędnej wiedzy mającej na celu właściwe zachowanie w miejscu pracy. Identyfikacja podstawowych zagrożeń, metody wykluczania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia to tylko niektóre z zagadnień jakie będą omawiane na zajęciach.

alt