Zakończenie I edycji projektu "Droga do samodzielności"

alt

W dniu 30 września 2015 roku podopieczni placówki PSOUU Koło w Koszalinie zakończyli udział w pierwszej edycji projektu. Przez ostatnie półrocze grupa 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie doskonaliła swoje umiejętności społeczne. W mieszkaniach treningowych, które powstały w placówce Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1, osoby niepełnosprawne realizowały warsztat finansowy, kulinarny oraz gospodarowania czasem wolnym. Ostatnie półrocze pokazało jak bardzo ważna dla osób niepełnosprawnych jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji . Uczestnicy odkryli swoje talenty, nauczyli się zmagać z własnymi słabościami, poznali nowe formy aktywnego wypoczynku. Projekt przyniósł korzyści również rodzicom, pozwolił spojrzeć na swoje dziecko z nieco innej perspektywy, z perspektywy dorosłego człowieka pragnącego realizować swoje plany i marzenia.

Jak mówią uczestnicy projektu, ostatnie półrocze było dla nich cennym doświadczeniem. Z dużą chęcią raz jeszcze przystąpiliby do projektu. Marzą o utworzeniu mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Mieszkań, gdzie osoby niepełnosprawne miałyby szansę kreować własną drogę do samodzielności.

Od października kolejna grupa osób niepełnosprawnych wraz z rodzicami weźmie udział w II edycji projektu.
Projekt „Droga do samodzielności” współfinansowany jest z Funduszy EOG, numer wniosku E3/2221.

W obiektywie: