Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu 2023


 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu

"XXI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne" 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW, NIP:669-19-13-337, KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


 

Koszalin 18.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania w runku na przeprowadzenie audytu projektu: "XXI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne"


I. Przedmiot oferty: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pod nazwą „XXI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne” wykonywanego w terminie 01 czerwca 2023 do 31 października 2023 współfinansowanego przez PFRON.


II. Opis przedmiotu oferty: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty znajdują się w 
naciśnij i pobierz>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<naciśnij i pobierz


Do oferty należy załączyć naciśnij i pobierz>>> OŚWIADCZENIE <<<naciśnij i pobierz


III. Termin składania ofert 28 września 2023 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać listownie lub osobiście w sekretariacie PSONI Koła w Koszalinie p. 103, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Przeprowadzenie audytu projektu pod nazwą „XXI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne”


Kontakt:

W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Marzena Głowacka tel. 094 341 53 83


>>>powrót do ogłoszeń<<<