Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 2/2022...

Wyniki zapytania ofertowego 2/2022

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 2/2022 – Miejsce realizacji imprezy plenerowej – „XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych”.


Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert przeprowadzonego w dniu 27.06.2022 r. dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 14.06.2022 r.


Zamawiający spośród nadesłanej oferty i przeliczeniu wag procentowych oraz spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów zgodnie z zapytaniem dokonał wybory nadesłanej oferty.


Lista wybranych Oferentów: Lp. Nazwa Oferenta Wagi procentowe 1. Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne Solaris**** ul. Słoneczna 16 76-002 Łazy k/Mielna 100%.


Protokół z weryfikacji ofert do wglądu w siedzibie zamawiającego. Projekt „XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne” jest współfinansowany ze środków ze środków PFRON.


Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 2/2022 -  Miejsce realizacji imprezy plenerowej – „XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych”


Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert przeprowadzonego w dniu 27.06.2022 roku dotyczącego zapytania ofertowego
nr 2/2022 z dnia 14.06.2022.


Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał ofertę z największą liczbą uzyskanych punktów.

Lista wybranych Oferentów:

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne Solaris**** ul. Słoneczna 16 76-002 Łazy k/Mielna

100%


Protokół z weryfikacji ofert do wglądu w siedzibie zamawiającego.


Projekt „XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne” jest współfinansowany ze środków ze środków PFRON 

>>>powrót do ogłoszeń<<<