Zapytanie ofertowe na catering dla OREW

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


     Koszalin 01.07.2021

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczanie posiłków obiadowych dla wychowanków OREW


I. Przedmiot oferty:

Dostarczanie posiłków obiadowych dla wychowanków OREW, stanowiacy materiał dydaktyczny


II. Opis przedmiotu oferty: 

1. Posiłki obiadowe dwudaniowe, w wielkości 50% pełnej porcji
2. Możliwe wahania liczby posiłków obiadowych związane z nieobecnością wychowanków.
3. Zgłaszanie przez pracownika OREW liczby porcji w dniu obiadu do godziny 9.30
4. Dowóz posiłków obiadowych około godziny 12.00 do dwóch obiektów:
a. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie – max 40 porcji
b. Szpitalna 7 w Koszalinie max 30 porcji
5. OREW jest w posiadaniu pojemników do przewożenia ciepłej żywności (Termo Future Box) w liczbie 4 kompletów ( po dwa na każdy obiekt)
6. Specyficzne potrzeby obiadowe:
Wyspiańskiego 4 w Koszalinie
- stosunkowo miękka struktura
- nie spieczone, nie twarde
- łatwe do rozdrobnienia widelcem
- surówki drobno zmielone
- drobno krojone warzywa w zupie
- częste sosy, ziemniaki purre
 Ul. Szpitalna 7 w Koszalinie
- dieta bezglutenowa
- dieta bezcukrowa
- dieta bezkazeinowa (bezmleczna)
7. Czas trwania umowy: 01.09.2021-31.12.2021. Dostawa towaru z wyłączeniem przerw świątecznych i przerwy urlopowej.

OFERTA CENOWA


Termin składania ofert  14 lipca 2021 do godz. 15.00

Oferty nalezy składać w zamkniętnej kopercie z dopiskiem " oferta na dostarczanie cateringu do OREW" listownie lub osobiści w sekretariacie PSONI Koła w Koszalinie p. 103, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin


Kontakt:

Pauliba Bochno- Dyrektor OREW

tel.  606 73 69 22


>>>powrót do ogłoszeń<<<