Rozeznanie w rynku - audyt projektu "DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pod nazwą „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” wykonywanego w terminie 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 współfinansowanego przez PFRON.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pod nazwą „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” wykonywanego w terminie 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 współfinansowanego przez PFRON.

W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Monika Pękala PSONI Koło
w Koszalinie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30-14:00,
tel. 094 341 53 83.

Termin składania ofert (sekretariat) do dnia 16.12.2020 r. do godz. 15:00 na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4; 75-629 Koszalin, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz z dopiskiem oferta na „Przeprowadzenie audytu projektu pod nazwą „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA”

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

alt
Projekt „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA” realizowany w ramach Konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” finansowanego ze środków PFRON.
Umowa nr ZZO/000166/16/D z dnia 05 maja 2020 r. o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.