Szkolenie 29.04.2017

alt

W dniu 29.04.2017r. odbyły się kolejne warsztaty psychologiczne "Samodzielność - moja przyszłość" dla drugiej, 15 - osobowej grupy rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tak jak poprzednio tematem warsztatów była samodzielność i jej rola w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

 Tematyka i treści warsztatów były podobne - była mowa o konieczności usamodzielniania dorosłych osób niepełnosprawnych, o dawaniu im możliwości decydowania w sprawach ich dotyczących, a także o budowaniu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz o skutecznym motywowaniu do działania. Duże emocje wzbudził także temat przejęcia opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w sytuacji, gdy rodzice nie będą w stanie już się nimi opiekować oraz to, czy i jak podopieczni są do takiej sytuacji przygotowywani.

 Także podczas tych warsztatów mamy (bo tym razem uczestniczkami były same Panie) miały ogromną potrzebę mówienia o własnych przeżyciach, niejednokrotnie trudnych i bolesnych, ale także radosnych, związanych z opieką i wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

 Uczestnicy obu grup warsztatowych zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne, ponieważ dają możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, "wygadania się", ale także uzyskanie wsparcia i pomocnych wskazówek od prowadzącego warsztaty oraz od grupy osób o podobnych przeżyciach. 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt