Bardzo miła wizyta

alt

9 września gościliśmy u nas w mieszkaniu bardzo szacownych gości, panią Dorotę Habich Prezes Zarządu PFRON w Warszawie oraz panią Annę Rąbel Dyrektora PFRON w Szczecinie. Ogromnie się ucieszyliśmy, kiedy dowiedzieliśmuy się o planowanej wizycie. W wyjątkowy sposób przygotowaliśmy mieszkanie na wizytę gości. Przygotowaliśmy również drobny poczęstunek do kawy. Panie były bardzo zaciekawione, czego się uczymy, jak ze sobą współpracujemy, czy się dogadujemy z kolegą i koleżankami, czy tęsknimy za domem? Czas spędomy wspólnie upłynął nam miło na ciekawej rozmowie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

 
alt