Open menu

Dziewiąty trening grupy BG

alt

Podczas tego treningu odwiedziła Nas pani Joanna Krężelewska, redaktorka gazety Głos koszaliński, która napisała o zdobywanej przez nas autonomii osobistej i samodzielności w artykula pt. "Samodzielności uczą się w mieszkaniu treningowym. To ważna i potrzebna lekcja". Zdjęcia, które poniżej zamieszczamy wykonał pan. Radek Kolesiński

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt