Ósmy trening grupy BG

alt

W dniach  04.12-18.12.2017 odbył się ósmy trening grupy AG w ramach projektu „Samodzielność-moja przyszłość” przy ul Grunwaldzkiej 20.

Pewne jest, że nasze umiejętności kulinarne, porządkowe stale rosną. Doskonalimy również umiejętności z zakresu gospodarowania funduszami na jedzenie, kulturę. W dalszym ciągu uczymy się przebywać w grupie, nawiązywać poprawne relacje, współpracować ze sobą. W czasie tego treningu również wiele uwagi poświęciliśmy naprzygotowywanie potraw związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Czas wolny spędzaliśmy również wychodząc  do kina Kryterium i do teatru na spektakl. Pracowaliśmy kilka godzin, jako wolontariusze w PCK,porządkując dokumenty, sprzątając obejście i klatkę schodową.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt