Siódmy trening grupy BG

alt

W dniach 06.11-20.11.2017 odbył się siudmy trening grupy BG w ramach projektu „Samodzielność-moja przyszłość” przy ul. Grunwaldzkiej 20. W dalszym ciągu wzbogacamy swoje umiejętności kulinarne, porządkowe, uczymy się gospodarować środkami finansowymi. Doskonalimy umiejętności w organizacji czasu wolnego. Ćwiczyliśmy umiejetności i wzbogacaliśmy swoje kompetencje poprzez prace wolontarystyczną.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt