Open menu

Dziewiaty trening grupy BB

alt

W dniach 05.11.2019r. – 19.11.2019r. rozpoczął się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość” w mieszkaniu przy ul. Budowniczych. Mieszkańcy podczas dwutygodniowego pobytu pod okiem terapeutów, jednak bez nadzoru rodziców i bliskich osób z domu rodzinnego dzielnie zmagali się obowiązkami życia codziennego.

Grupa podczas pobytu wykazała szerokie umiejętności kulinarne. Członkowie proponowali ogrom pomysłów na potrawy, w trakcie których wzbogacali swoje umiejętności obsługi sprzętu AGD oraz prostych narzędzi do użytku w gastronomii

Pod czas tego treningu podopieczni odwiedzili Multikino gdzie byli na baśni Czarownica 2 który bardzo im się spodobał. Wybrali się też na kręgle gdzie urządzili sobie „małe” zawody.

11 listopada brali udział w marszu z okazji dnia niepodległości .

Oprócz przygód kulinarnych, dbania o estetykę mieszkania, zakupów artykułów spożywczych czas w grupie umilany był spacerami do Parku, Doliny sportowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt