Drugi trening grupy BB

alt

W dniach 23.04.2019r. – 07.05.2019r. rozpoczęto II dwutygodniowy trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”. Mieszkańcy zaznajomieni z zasadami i nabytymi umiejętnościami ochoczo przystąpili do kolejnego spotkania w mieszkaniu przy ul. Budowniczych 6. Pamiętając o obowiązkach i etyce koleżeńskiej przystąpili do czynności organizacyjnych planując prace porządkowe i kulinarne w mieszkaniu.

Aby ułatwić i podzielić sprawiedliwie pracę w mieszkaniu, na bieżąco ustalany był grafik z przydziałem obowiązków. Grupa podczas pobytu wykazała szerokie umiejętności kulinarne. Członkowie proponowali ogrom pomysłów na potrawy, w trakcie których wzbogacali swoje umiejętności obsługi sprzętu AGD oraz prostych narzędzi do użytku w gastronomii.

Chętnie dzielili się własnymi spostrzeżeniami łączenia smaków czy stosowania sosów smakowych do danej potrawy. Oprócz „kulinarnych podróży” pobyt urozmaicany był wyjściami na Kręgle ,do Parku Miejskiego, gdzie rozkoszowaliśmy się widokiem i wonią kwitnącej zieleni miejskiej.

Zasłużony odpoczynek odbywał się przy muzyce, serialach, ale też na aktywnościach na pobliskiej sportowej dolinie i kolejnych planach związanych ze zbliżającą się już za 2 tygodnie III dwutygodniowym treningiem.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt