Dziesiąty trening grupy BB

alt

W dniach 16.01.2019r. – 30.01.2019r. odbył się przedostatni trening „Samodzielność moja przyszłość”.

Czas pobytu w mieszkaniu treningowym był czasem podsumowań nabytych umiejętności i planów. Grupa ochoczo, podczas wspólnych rozmów, wymieniała się wiadomościami na temat zdobytych doświadczeń oraz dzieliła się informacjami z jakich sprzętów samodzielnie korzysta i czego chce się jeszcze nauczyć.

Uczestnicy tygodniowy dzień pracy “nagradzali” sobie wyjściem na premierę kinową „Kogel Mogel 3”, koncert Stanisławy Celińskiej, rozgrywkami w kręgielni, spacerami i wizytami na zakupach w galerii.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt