Open menu

Dziewiąty trening grupy BB

alt

W dniach 10.12.2018r. – 24.12.2018r. odbył się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”. Czas pobytu rozpoczęto przypomnieniem regulaminu określającego prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasad wzajemnego szacunku jak i pomocy. Kolejny pobyt w mieszkaniu był dla podopiecznych nauką gospodarowania oszczędnościami. Mieszkańcy nabierali i utrwalali umiejętności związane z liczeniem wydatków, obserwowaniem zaoszczędzonych środków oraz planowaniem wydatkowania nadwyżek.

Czas pobytu na treningu był czasem oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy bardzo często debatowali wieczorami i przy wspólnych posiłkach o rodzinnych tradycjach, planach oraz wymarzonych upominkach. Wolne chwile wykorzystane były na wyjście po drobne prezenty dla bliskich do galerii handlowej. Wieczorami podopieczni udawali się do pobliskiego parku na podziwianie iluminacji świetlnych. W ramach urozmaicenia czasu wolnego grupa korzystała z atrakcji kinowych udając się do Multikina na film pt. „Grinch”. Magia zbliżających się świąt udzieliła się również kulinarnie – zapach pieczony pierników, ciast korzennych oraz potraw wigilijnych długo unosił się w kuchni mieszkania! Koniec treningu podsumowany był tradycyjnymi porządkami generalnymi oraz życzeniami noworocznymi.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt