Trzeci trening grupy BB

alt

W dniach 12.06.2018r. – 26.06.2018r. rozpoczęto III dwutygodniowy trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość”. Uczestnicy kolejny raz spotkali się w mieszkaniu treningowym gdzie wykazali się umiejętnościami nabytymi podczas poprzednich spotkań. Podczas wspólnego obcowania zauważalne były pozytywne zmiany wśród mieszkańców objawiające się swobodą, pewnością i zaangażowanie w czynności związane      z samoobsługą czy realizacją obowiązków domowych.

            Czas spędzony w mieszkaniu treningowym poświęcony był zagłębianiu wiedzy kulinarnej i przy okazji utrwalaniu umiejętności związanych z obsługą kuchennych sprzętów. Codzienne planowanie jadłospisu wykształcało u mieszkańców umiejętność planowania i gospodarowania oszczędnościami.

Podopieczni każdy wolny czas wykorzystywali na zażyłe dyskusje na niekończące się tematy. Podczas rozmów dało się zauważyć powstałe więzi koleżeńskie wśród uczestników, grupa stała się dla siebie wsparciem                 w trudnych chwilach, wspólnie dokonywali samooceny nabytych umiejętności podczas pobytu na treningu.

Weekendowe dni urozmaicane były wspólnymi spacerami, wyjściem na desery lodowe i do kina na „Jurassic Word”. Oprócz tego mieszkańcy pilnowali swoich obowiązków, organizowali samodzielne wyjścia do Kościoła czy też odwiedziny najbliższych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt