Pierwszy trening grupy BB

alt

W dniach 17.04.2018r. – 01.05.2018r. rozpoczął się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność moja przyszłość” w mieszkaniu przy ul. Budowniczych. Mieszkańcy podczas dwutygodniowego pobytu pod okiem terapeutów, jednak bez nadzoru rodziców i bliskich osób z domu rodzinnego dzielnie zmagali się obowiązkami życia codziennego. Pierwszy dzień był czasem wielu czynności organizacyjnych i porządkowych. Po ułożeniu rzeczy osobistych i przygotowaniu pościeli przyszedł czas na wspólne ustalenie kontraktu grupy. Uczestnicy zapoznali się z jego treścią informującą o zasadach poszanowania współmieszkańców oraz dostępnego wyposażenia mieszkania. Dodatkowo członkowie treningu wspólnie wzbogacili „Kontrakt” o kolejne punkty dotyczące zakazu używania wulgarnego słownictwa i przemocy oraz ustalono, że wszelkie konflikty będą rozwiązywane wspólnie. Aby ułatwić i podzielić sprawiedliwie pracę w mieszkaniu, na bieżąco ustalany był grafik z przydziałem obowiązków. Grupa podczas pobytu wykazała szerokie umiejętności kulinarne. Członkowie proponowali ogrom pomysłów na potrawy, w trakcie których wzbogacali swoje umiejętności obsługi sprzętu AGD oraz prostych narzędzi do użytku w gastronomii. Dodatkowo poszerzali wiedzę na temat ziół, przypraw i sposobu przygotowywania jak i estetycznego podawania potraw. Każdorazowo utrwalane były zasady savoir vivre. Oprócz przygód kulinarnych, dbania o estetykę mieszkania, zakupów artykułów spożywczych czas w grupie umilany był wyjściami do Biblioteki, Kina, Teatru, Mc’Donalds. Mieszkańcy korzystali ze spacerów do ratusza, gdzie mogli brać udział w festiwalu baniek oraz pobliskiego parku.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt