Open menu

Szósty trening grupy BB

alt

W dniach 25.09.2017 – 09.10.2017 podczas kolejnego treningu samodzielności w mieszkaniu przy ul. Budowniczych, uczestnicy doskonalili swoje umiejętności kulinarne, ucząc się wykonywawać również bardziej skomplikowane potrawy. Przyrządzali m.in. bitki wieprzowe w sosie kurkowym, żurek, rybę pieczoną, piekli ciasto drożdżowe. Coraz lepiej radzili sobie w codziennych czynnościach porządkowo – gospodarczych. Samodzielnie obsługiwali pralkę.

W ramach uczestnictwa w życiu kulturalnym, byli w teatrze, na spektaklu pt. „Balladyna”, wychodzili na kręgle, do restauracji. Z dużym zaangażowaniem udzielali się jako wolontariusze w Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Sprzątali teren wokół budynku, czyścili sprzęty na placu zabaw, z którego korzystają mieszkańcy. Wykazali się dużą dokładnością, a także empatią w stosunku do podopiecznych domu. Podczas rozmów na temat zasadności niesienia takiej pomocy doskonale rozumieli, jak ważne jest niesienie pomocy innym potrzebującym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt