Open menu

Pierwszy trening grupy BB trwa

altW dniu 2.05.2017 roku rozpoczął się trening samodzielności w mieszkaniu przy ulicy Budowniczej. Głównym celem jest poszerzenie obszarów samodzielnego funkcjonowania uczestników w codziennym życiu, w kwestii organizacji czasu wolnego oraz pracy. W ramach codziennych zajęć trenujemy samodzielność w zakresie samoobsługi, higieny osobistej, utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu, dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, poruszania się w pobliskim środowisku oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych. W pierwszym dniu uczestnicy, wspólnie z terapeutą ustalili listę zakupów oraz zaplanowaliśmy popołudnie. W dniu 3.05.2017 r. wyszliśmy na spacer uwieńczony lodami. Kolejne dni upływały nam bardzo pracowicie uczestnicy uczyli się przygotowywać posiłki między innymi: kotlety mielone, gulasz, rosół, oraz przygotowanie deserów takich jak wykonanie łódek Wikingów z owoców, wafli z różnorodnym nadzieniem, zostało także upieczone ciasto na uroczystość jednej z uczestniczek projektu. W celu rozbudzenia aktywności w sferze planowania czasu wolnego zostało zorganizowane wyjście do galerii na wystawę artystyczną, do teatru oraz restauracji. 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt