Open menu

Dziesiąty trening grupy AG

alt

Listopadowy trening mieszkaniowy, wydawałoby się, że będzie szary i smutny, jak pogoda za oknem. Tymczasem nie zwróciliśmy nawet uwagi na niepogodę. Byliśmy pochłonięci codziennymi obowiązkami: sprzątaniem, gotowaniem, zakupami. Znaleźliśmy również czas na przyjemności. Graliśmy w kręgle, odwiedziliśmy wystawę w muzeum. Wystarczyło nam również chęci i czasu na pyszną pizzę w pizzerii. Wraz z Panią Elą poczyniliśmy pierwsze przygotowania do grudniowych świąt i pomagaliśmy piec pierniki przekładne powidłami. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt