Siódmy trening grupy AG

alt

       

Kolejny trening za nami. Od 1 września rozpoczęły się ponownie zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, a więc koniec wakacji. Czas wrócić do pracy.

Korzystając z ostatnich dni ładnej pogody wiele uwagi poświęciliśmy na dbanie o zdrowie i dobrą sprawność fizyczną w związku, z czym dużo spacerowaliśmy jak również korzystaliśmy ze Sportowej Doliny, byliśmy również na kręglach. W dalszym ciągu doskonaliliśmy swoje umiejętności kulinarne, porządkowe, uczyliśmy się gospodarować środkami finansowymi. Wiele radości sprawiło nam wyjście na lody do kawiarni. Zadbaliśmy również o kontakty z przyjaciółmi z Budowniczych, było wspólne grillowanie, zabawy. Chodzimy również w odwiedziny do sąsiadów, pomagamy sobie wzajemnie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt