Ósmy trening grupy AG

alt

W dniach  20.11.2017 – 04.12.2017 odbył się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność-moja przyszłość” przy ul Grunwaldzkiej 20.

Możemy już stwierdzić, że nasze umiejętności kulinarne, porządkowe stale rosną. Doskonalimy również umiejętności z zakresu gospodarowania funduszami na jedzenie, kulturę. W dalszym ciągu uczymy się przebywać w grupie, nawiązywać poprawne relacje, współpracować ze sobą. W czasie tego treningu również wiele uwagi poświęciliśmy na dbanie o zdrowie i dobrą sprawność fizyczną w związku, z czym dużo spacerowaliśmy jak również korzystaliśmy ze Sportowej Doliny, co zaowocowało w czasie wyjścia na kręgle, gdzie Michał ma coraz więcej przeciwników do rywalizacji o pierwsze miejsce. Jak co trening wiele radości sprawiło nam wyjście na obiad do restauracji, gdzie każdy z uczestników zamówił danie, tym razem była to pizza.

Czas wolny spędzaliśmy również wychodząc dwu krotnie do kina Kryterium i do teatru na spektakl. Pracowaliśmy kilka godzin, jako wolontariusze w PCK, sprzątając obejście i klatkę schodową.

Również w czasie trwania tego treningu odwiedzili nasrodzice, z którymi były omawiane bieżące sprawy dotyczące naszego pobytu w domu treningowym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt