Piąty trening grupy AG

alt

W dniach  29.08.2017 - 11.09.2017 odbył się kolejny trening w ramach projektu „Samodzielność-moja przyszłość” przy ul Grunwaldzkiej 20. Od 1 września rozpoczęły się ponownie zajęcia w warsztatach.

W dalszym ciągu wiele uwagi poświęciliśmy na dbanie o zdrowie i dobrą sprawność fizyczną w związku, z czym dużo spacerowaliśmy jak również korzystaliśmy ze Sportowej Doliny, byliśmy również na kręglach. W dalszym ciągu doskonaliliśmy swoje umiejętności kulinarne, porządkowe, uczyliśmy się gospodarować środkami finansowymi. Wiele radości sprawiło nam wyjście na obiad do restauracji Gospoda Jameńska, gdzie każdy z uczestników zamówił obiad, który nam bardzo smakował. Najwięcej radości sprawiło nam jednak wyjście na koncert Wilków, który odbył się w amfiteatrze. Michał z Julitą bawili się doskonale.

Nasz dom treningowy wzbogacił się o stół i 4 krzesła podarowane nam przez rodziców, jak również o kwiaty doniczkowe, które zakupiła trenerka Alina. Zadbaliśmy również
o kontakty z przyjaciółmi z Budowniczych, było wspólne grillowanie, zabawy. Odwiedzili nas także rodzice, z którymi były omawiane bieżące sprawy. Odbyły się również dwie kontrole z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i PFRON – u. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt