Wyniki zapytania ofertowego 2/2019

altOgłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 2/2019- Trenerzy - treningi w mieszkalnictwie wspomaganym

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert przeprowadzonego w dniu 01.03.2019  roku  dotyczącgo zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 25.01.2019r.
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
Lista wybranych Oferentów:
 

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Anna Zięcina

100%

2.

Wiesława – Przewłoka - Datkun

100%

3.

Sylwia Kober

100%

4.

Justyna Jędrzejewska

90,04%

5.

Dorota Proskura

90,04%

6.

Grzegorz Łakomiec

90,04%

7.

Karolina Chomicka

90,04%


Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt