Wyniki zapytania ofertowego 1/2019

altOgłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 1/2019- Trenerzy - treningi samodzielności

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert przeprowadzonego w dniu 25.02.2019  roku  dotyczącgo zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 24.01.2019r.
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
Lista wybranych Oferentów:
 

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Marta Włosiańska

 

98,04%

2.

Dorota Dzikowska

 

98,04%

3.

Renata Szudy

 

98,04%

4.

Zofia Wójcik

 

98,04%

5.

Joanna Tolas

 

95,00%

6.

Bogumiła Cyngiel

 

95,00%

7.

Renata Grzesik

 

91,11%

8.

Sylwia Wojtkowiak

 

90,00%

9.

Elżbieta Turek

 

88,57%

10.

Iwina Krakowiak

 

88,57%

11.

Joanna Szymańska

 

88,57%

12.

Magdalena Łagodzicz

 

88,57%

13.

Mariola Szymczak

 

88,57%

14.

Patrycja Kapeluch

 

88,57%

15.

Urszula Markowska - Składanek

 

88,57%

16.

Monika Haśkiewicz

 

88,57%

17.

Beata Misiuk

 

88,57%

18.

Jolanta Nitka

 

88,57%

 
 
Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt