Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 1/2018

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 1/2018- Trenerzy - treningi samodzielności

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert w dniu 16.03.2018 roku zapytania ofertowego nr 1/2018
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
Lista wybranych Oferentów:

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Arleta Brechun

100,00%

2.

Dorota Dzikowska

100,00%

3.

Urszula Kochanowska

100,00%

4.

Wiesława Przewłoka-Datkun

99,00%

5.

Agata Beszczyńska-Kurpisz

92,80%

6.

Beata Misiuk

92,80%

7.

Urszula Markowska-Składanek

92,80%

8.

Monika Haśkiewicz

92,80%

9.

Anna Orzeł

92,80%

10.

Mariola Szymczak

92,20%

11.

Patrycja Kapeluch

92,20%

12.

Zofia Wójcik

90,00%

13.

Iwona Krakowiak

89,80%

14.

Emilia Boryczko

89,30%

15.

Elżbieta Turek

89,30%

16.

Joanna Szymańska

88,30%

17.

Renata Szczygieł

80,00%

18.

Magdalena Łagodzicz

79,80%

 
Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt