Open menu

Ogłoszenie

flaga-ueOgłoszenie dotyczące zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku mającego na celu ustalenie rynkowej ceny prac remonotowo-wykończeniowych

 

 Informujemy, iż na podstawie nadesłanych ofert ustalono średnią cenę rynkową prac remontowo-wykończeniowych w budynku Mieszkalnym w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 20 w wysokości 25.900,00 zł rutto

Jednocześnie informujemy, iz z nadesłanych 3 ofert wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo inżyniejyno-budowlane mgr inż. Mariusz Krajczyński

Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt