Rekrutacja a

PSONI Koło w Koszalinie poszukuje osoby niepełnosprawnej intelektualnie zainteresowanej udziałem w projekcie pn. „Samodzielność – moja przyszłość”.

Jeżeli Twój wiek mieści się w przedziale 20-50 lat, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mieszkasz na terenie miasta Koszalin lub powiatu koszalińskiego i przede wszystkim chcesz nauczyć się samodzielności ta oferta kierowana jest do Ciebie.

W ramach działań projektowych nauczysz się m.in. samodzielnie przygotowywać proste posiłki, obsługiwać sprzęt AGD, gospodarować finansami na zakup żywności oraz drobne przyjemności typu kino, kawiarnia, dbać o porządek w swoim otoczeniu jak również realizować się społecznie np. poprzez wolontariacką pracę środowiskową.

Zajęcia będą trwały w okresie od września 2017 r. do marca 2018 r.z możliwością przejścia do kolejnego etapu projektu tj. udziału w zajęciach mieszkalnictwa wspomaganego.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz kontaktu ze specjalistą ds. promocji i rekrutacji p. Joanną Zduńska pod numerem telefonu 668-167-453 / 094 341 53 83 lub poprzez kontakt bezpośredni w placówce WTZ nr 1,  ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.

Rekrutacja trwa do dnia 07 września. Zachęcamy do kontaktu.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt