Ogłoszenie wyników Zapytanie ofertowe nr 1/2012

Informacja Komisji dotycząca wyboru ofert
Zamawiający spośród nadesłanych ofert i przeliczeniu wag procentowych wybrał oferty z największą liczbą uzyskanych punktów.
 
Lista wybranych Oferentów:

Lp.

Nazwa Oferenta

Wagi procentowe

1.

Emilia Boryczko

100%

2.

Elżbieta Maury

100%

3.

Arleta Brechun

100%

4.

Joanna Tolas

100%

5.

Urszula Kochanowska

100%

6.

Mariola Szymczak

100%

7.

Wiesława Przewłoka-Datkun

100%

8.

Bogumiła Cyngiel

100%

9.

Justyna Szczepanowicz

100%

10.

Renata Grzesik

100%

11.

Agata Beszczyńska-Kurpisz

100%

12.

Dorota Dzikowska

100%

13.

Iwona Banasikowska

99,04%

14.

Grzegorz Łakomiec

99,04%

15.

Małgorzata Kramarz

99,04%

16.

Daniel Wieczorek

99,04%

 
Protokół z weryfikacji ofert do wgladu w siedzibie zamawiającego.

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16
 
alt