Zapytanie ofertowe Specjalista rozwoju osobistego

flaga-ue                            Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

dotyczące ustalenia rynkowej ceny wynagrodzenia na stanowisku specjalista rozwoju osobistego podczas zajęć prowadzonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

Szczegółowe informacje dotyczącze zapytania ofertowego wrza z karta zgłoszenia

 

Projekt „Samodzielność – moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

alt